کلاس و کنفرانس مجازی

با کیفیت بالا و پشتیبانی از HTML5

کلاس مجازی شخصی ( کوچک)


 
990,000Rial
ماهانه

ویژه دبیران برای تدریس خصوصی


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7


آموزشگاه مجازی کوچک


 
2,990,000Rial
ماهانه

ویژه یک آموزشگاه کوچک تا 3 کلاس


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7


آموزشگاه مجازی ویژه ( متوسط)


 
3,990,000Rial
ماهانه

ویژه یک آموزشگاه متوسط تا 5 کلاس


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7


آموزشگاه مجازی بزرگ


 
4,990,000Rial
ماهانه

ویژه یک آموزشگاه متوسط تا 10 کلاس


ابزارهای رسم دست خط حرفه ای


ابزارهای ریاضی برای رسم نمودار


سازگار با موبایل و لپتاپ


پشتیبانی 24×7