آموزش های عمومی

آموزش های عمومی سرور

نحوه به روز رسانی آپاچی در دایرکت ادمین


دایرکت ادمین

نحوه به روز رسانی آپاچی در دایرکت ادمین

ابتدا می توانید ورژن نسخه فعلی را ببینید

/usr/sbin/httpd -v

برای آپدیت به جدید ترین نسخه مراحل زیر را طی کنید

cd /usr/local/directadmin/custombuild
 ./build update
 ./build apache
 ./build php n
 ./build rewrite_confs
ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهینحوه به روز رسانی آپاچی در دایرکت ادمین

نحوه ویروس یابی با clamav

سلام

برای ویروس یابی از دستور زیر مسیر دلخواه را ویروس یابی کنید

clamscan -r --remove --bell -i /home

دستور بالا هیچ فرایندی را نشان نمی دهد و بعد از پایان کار آمار و ویروس های حذف شده را معین می کند اما دستور زیر فرایند را نیز نشان میدهد و پهنای باند اینترنت شما را نیز مصرف میکند

clamscan -r --remove /home
ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهینحوه ویروس یابی با clamav

رفع خطای Invalid hostname for server

سلام

ممکن است بعد از آپدیت phpmyadmin با خطای زیر مواجه شوید

Invalid hostname for server 1. Please review your configuration

برای رفع آن باید در تنظیمات phpmyadmin تغییراتی ایجاد کنید

اگر از کنترل پنل دایرکت ادیمن استفایده میکنید

cd /var/www/html/phpMyAdmin
nano config.inc.php
سپس دستور زیر را یافته 
$cfg['Servers'][$i]['host']='';
و به دستور زیر تغییر دهید
$cfg['Servers'][$i]['host']='localhost';
سپس جهت اطمینان از رفع این خطا و باگ احتمالی
nano .htaccess
و سپس دستور زیر را در آن قرار داده و ذخیره کنید
<Files "config.inc.php">
 Order allow,deny
 Deny from all
 </Files>

کاملا امن شد
موفق باشید
ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهیرفع خطای Invalid hostname for server

بروز رسانی exim

برای آپدیت کردن exim باید مراحل زیر را طی نمایید

yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
cd /usr/local/directadmin/custombuild
 ./build update
 ./build set exim yes
 ./build exim

کلمات کلیدی دیگر
how to update exim , نحوه آپدیت exim , بروزرسانی exim
ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهیبروز رسانی exim