یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


100 مگابایت
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 3.8 گیگاهرتزی
200,000Rial سالانه

200 مگابایت
فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
700,000Rial سالانه

500 مگابایت
هاست 500 مگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
800,000Rial سالانه

1 گیگابایت
هاست 1گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
1,100,000Rial سالانه

2 گیگابایت
هاست 2 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
1,650,000Rial سالانه

3 گیگابایت
هاست 3 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
200,000Rial ماهانه
600,000Rial سه ماهه
1,200,000Rial شش ماهه
2,400,000Rial سالانه

5 گیگابایت
هاست 5 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
250,000Rial ماهانه
1,500,000Rial شش ماهه
3,000,000Rial سالانه

10 گیگابایت
هاست 10 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
350,000Rial ماهانه
2,100,000Rial شش ماهه
3,850,000Rial سالانه

15 گیگابایت
15 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
450,000Rial ماهانه
1,350,000Rial سه ماهه
2,700,000Rial شش ماهه
4,500,000Rial سالانه

20 گیگابایت
20 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
500,000Rial ماهانه
1,450,000Rial سه ماهه
2,800,000Rial شش ماهه
5,500,000Rial سالانه
10,000,000Rial دوساله

50 گیگابایت (19 موجود است)
50 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
700,000Rial ماهانه
2,000,000Rial سه ماهه
4,000,000Rial شش ماهه

100 گیگابایت (17 موجود است)
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
900,000Rial ماهانه
2,500,000Rial سه ماهه
5,000,000Rial شش ماهه