آموزش های عمومی

آموزش های عمومی سرور

نحوه نصب winrar در لینوکس centos

سلام

برای نصب باید مراحل زیر را در ssh طی کنید

 
 cd /tmp
 
 wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-3.6.0.tar.gz
 
 tar -zxvf rarlinux-3.6.0.tar.gz
 
 cd rar
 
 ./unrar
 
 cp rar unrar /bin

حالا برای باز کردن فایل کافی است از دستور زیر استفاده کنیم

unrar x   esmfile.part01.rar
ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهینحوه نصب winrar در لینوکس centos

نصب xfce بر روی centos 32bit 64bit

سلام برای نصب سبکترین دسکتاپ لینوکس مراحل زیر طی شود

مرحله (۱)

In 64 bit CentOS (x86_64)

 wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
In 32 bit CentOS (i386)
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
 rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

مرحله (۲)

yum groupinstall Xfce
yum groupinstall Fonts
yum install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-misc

مرحله (۳) نصب vnc

yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 -y

useradd vncuser
passwd vncuser
su -l vncuser

با دستور زیر از شما رمز ورود به vnc را می خواهد
vncpasswd
exit
yum install nano
nano /etc/sysconfig/vncservers
در آخرین خط متن زیر را قرار دهید
VNCSERVERS="1:vncuser"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x786"
vncserver
حال باید پرت ۵۹۰۱ را از دیرکت ادمین فعال کنید

مرحله (۴)

ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهینصب xfce بر روی centos 32bit 64bit

نحوه حذف Message is locked

برای حذف نامه هایی که قفل شده اند و حذف نمی شوند کافی است  مراحل زیر طی شود

ابتدا شماره ایمیا را باید بدانید Message 1WDeTV-0003dt-DR is locked

ps aux | 1WDeTV-0003dt-DR
kill-9 pid
exim -Mrm 1WDeTV-0003dt-DR

ادامه مطلب

محمد علی پور فتحکوهینحوه حذف Message is locked

حذف همه Mail Queue

برای حذف همه میل هایی که در صف هستند باید دستور زیر را در ssh وارد کنید

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

تمام

روش دوم

وارد مسیر زیر شوید

cd /var/spool/exim/input

سپس همه محتوا را پاک کنید

rm -rvf *

تمام

ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهیحذف همه Mail Queue

نصب ioncube در دایرکت ادمین

نصب ioncube در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین

دایرکت ادمین

برای نصب ioncube در php

مراحل زیر باید طی شود

در ssh تایپ کنید ( خط به خط جدا)

cd /usr/local/directadmin/custombuild
 ./build set ioncube yes
 ./build ioncube

پایان

نصب ioncube در php
آموزش نصب ioncube در دایرکت ادمین
نحوه نصب ioncube در دایرکت ادمین

 

ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهینصب ioncube در دایرکت ادمین

حل مشکل Check SSH on non-standard port

سلام

برای اینکار کافی است در ssh تایپ شود

nano nano /etc/ssh/sshd_config

سپس پرت ۲۲ را به عدد دلخواه تغییر داد مثلا ۵۰۵۱

و بعد توسط ctr+x ذخیره کرد دکمه  y را زد تا تایید شود

حال باید sshd را ری استارت کرد

service sshd restart

یادتون نره که در فایروال پرت جدید را باز کنید

پایان

ادامه مطلب
محمد علی پور فتحکوهیحل مشکل Check SSH on non-standard port