وبلاگ سایت

حل مشکل Check SSH UseDNS

حل مشکل Check SSH UseDNS

برای حلی این مشکل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید

 nano /etc/ssh/sshd_config

و UseDNS yes را پیدا کنید

و علامت # را پاک کرده و yes را no تغییر دهید

حال با CTR+X خارج شوید

y را بزنید سپس ENTER

حالا باید ssh را ری استارت کنید

service sshd restart

پایان

محمد علی پور فتحکوهیحل مشکل Check SSH UseDNS
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...