وبلاگ سایت

نصب suphp در directadmin

سلام

برای این منظور باید حتما php توسط cgi کامپیال شود

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build clean
./build update
./build set php5_cgi yes
./build set php5_cli no
./build all d
./build rewrite_confs

تقریبا تمام است

اما دقت کنید اگر خطای اینترنال دارید باید وب اپ های زیر را هم دوباره کاپایل کنید

./build roundcube
./build squirrelmail
./build phpmyadmin

دقت کنید که بعد از این کار هیچ پوشه و فایل شما نباید پرمیشن ۷۷۷ داشته باشد همه ی پوشه ها را ۷۵۵ و همه فایل را ۶۴۴ کنید

در غیر این صورت خطای ۵۰۰ internal server error خواهید داشت

محمد علی پور فتحکوهینصب suphp در directadmin
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...