وبلاگ سایت

logo-directadmin-PARDAZIT.gif

نصب imap روی directadmin

برای نصب افزونه یا اکستنشن imap روی php در directadmin به روش استاندارد از مراحل زیر استفاده نمایید.
در ssh تایپ کنید


yum -y install pam-devel
cd /root
wget files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh
chmod 755 imap_php.sh
./imap_php.sh

محمد علی پور فتحکوهینصب imap روی directadmin
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...