وبلاگ سایت

logo-directadmin-PARDAZIT.gif

رفع مشکل پر شدن /dev/mapper/centos-root

برای رفع مشکل پر شدن /dev/mapper/centos-root ابتدا باید بدانیم که چه چیزی آن را پر کرده است.

خوشبحتانه این مورد بسیار ساده است.

و لاگ های MYsql باعث پر شدن آن شده است.

پس وارد مسیر زیر شوید.

cd /var/lib/mysql
ls -la

دو حالت رخ می دهد.

۱) اگر فایل های حجیم شما از نوع binlog.000 باشد

در این حالت شما لاگ هایی باینری با حجم ۱ گیگ مشاهده می کنید. که باعث پر شدن فضای پارتیشن شما شده است. که باید آنها را به صورت ایمن حذف نمایید.

ابتدا توصیه بنده این است که در مسیر زیر دو خط کد زیر را قرار دهید.

nano /etc/my.cnf
[mysqld] کد زیر در بخش مربوطه قرار گیرد
log-bin=OFF
general-log = 0
سپس ری استارت نمایید
service mysqld restart

حالا وارد مرحله پاک کردن لاگ های حجیم به شکل ایمن می شویم.

mysql -uroot -p$(grep mysql= /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | cut -d'=' -f2)
PURGE BINARY LOGS BEFORE NOW() - INTERVAL 3 DAY;

۲) اگر فایل های حجیم شما از نوع OFF.000 باشد

در این حالت نیاز به حذف ایمن نیست و تنها وارد مسیر مربوطه شوید و کدهای زیر را اجرا نمایید.

cd /var/lib/mysql
ls -la
rm -rf OFF.000*

پایان آموزش

محمد علی پور فتحکوهیرفع مشکل پر شدن /dev/mapper/centos-root
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...