وبلاگ سایت

حل مشکل Check MySQL LOAD DATA

برای رفع مشکل Check MySQL LOAD DATA disallows LOCAL

که خطای زیر را تولید میکند باید

ابتدا

nano /etc/my.cnf

پس در زیر [mysqld] کد زیر را قرار داد

local-infile=0

سپس مای اسکیوال ری استارت شود

service mysqld restart

محمد علی پور فتحکوهیحل مشکل Check MySQL LOAD DATA
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...