وبلاگ سایت

حل مشکل Check for DNS recursion restrictions

برای رفع خطای

    You have a local DNS server running but do not appear to have any recursion restrictions set. This is a security and performance risk and you should look at restricting recursive lookups to the local IP addresses only

فایل زیر را باز کنید

nano /etc/named.conf
و در داخل

options {
عبارت زیر را قرار دهید
allow-recursion { localnets; };
و نیم را ری استارت کنید
service named restart


محمد علی پور فتحکوهیحل مشکل Check for DNS recursion restrictions
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...