وبلاگ سایت

حذف همه Mail Queue

برای حذف همه میل هایی که در صف هستند باید دستور زیر را در ssh وارد کنید

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

تمام

روش دوم

وارد مسیر زیر شوید

cd /var/spool/exim/input

سپس همه محتوا را پاک کنید

rm -rvf *

تمام

محمد علی پور فتحکوهیحذف همه Mail Queue
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...