وبلاگ سایت

Watch-e1437647902710.jpg

تنظیم ساعت سرور لینوکس

تنظیم ساعت سرور لینوکس

برای تنظیم ساعت باید ابتدا ntp را نصب کنید

# yum install ntp ntpdate ntp-doc

سرویس را روشن کنید تا با ری استارت مجدد سیستم بالا بیاد

# chkconfig ntpd on

زمان را از سرور بگیرید

# ntpdate pool.ntp.org

شروع سرور ntp

# /etc/init.d/ntpd start

 

محمد علی پور فتحکوهیتنظیم ساعت سرور لینوکس
Share this post

Join the conversation

در حال بارگیری کپچا پلاس ...