طراحی انواع سایت و خدمت میزبانی وب ارزان

بخش طراحی های مدرن اخیر

مقالات آموزشی هاستکده

 • نحوه ویروس یابی با clamav

  سلام

  برای ویروس یابی از دستور زیر مسیر دلخواه را ویروس یابی کنید

  clamscan -r --remove --bell -i /home

  دستور بالا هیچ فرایندی را نشان نمی دهد و بعد از پایان کار آمار و ویروس های حذف شده را معین می کند اما دستور زیر فرایند را نیز نشان میدهد و پهنای باند اینترنت شما را نیز مصرف میکند

  clamscan -r --remove /home
  ادامه مطلب
  محمد علی پور فتحکوهینحوه ویروس یابی با clamav
 • رفع خطای Invalid hostname for server

  سلام

  ممکن است بعد از آپدیت phpmyadmin با خطای زیر مواجه شوید

  Invalid hostname for server 1. Please review your configuration

  برای رفع آن باید در تنظیمات phpmyadmin تغییراتی ایجاد کنید

  اگر از کنترل پنل دایرکت ادیمن استفایده میکنید

  cd /var/www/html/phpMyAdmin
  nano config.inc.php
  سپس دستور زیر را یافته 
  $cfg['Servers'][$i]['host']='';
  و به دستور زیر تغییر دهید
  
  $cfg['Servers'][$i]['host']='localhost';
  سپس جهت اطمینان از رفع این خطا و باگ احتمالی
  nano .htaccess
  و سپس دستور زیر را در آن قرار داده و ذخیره کنید
  <Files "config.inc.php">
   Order allow,deny
   Deny from all
   </Files>
  
  کاملا امن شد
  موفق باشید
  
  ادامه مطلب
  محمد علی پور فتحکوهیرفع خطای Invalid hostname for server

کارمندان شاخص شرکت ایده گستران مهد شمال

محمد علی پور فتحکوهیهاستکده ارائه دهنده قدرتمندترین هاست تجاری و اقتصادی