צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


100 مگابایت
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 3.8 گیگاهرتزی
200,000Rial שנתי

200 مگابایت
فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
700,000Rial שנתי

500 مگابایت
هاست 500 مگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
800,000Rial שנתי

1 گیگابایت
هاست 1گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
1,100,000Rial שנתי

2 گیگابایت
هاست 2 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
1,650,000Rial שנתי

3 گیگابایت
هاست 3 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
200,000Rial חודשי
600,000Rial רבעוני
1,200,000Rial חצי שנתי
2,400,000Rial שנתי

5 گیگابایت
هاست 5 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
250,000Rial חודשי
1,500,000Rial חצי שנתי
3,000,000Rial שנתי

10 گیگابایت
هاست 10 گیگابایت حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : 8 عدد سی پی یو کوآی7
350,000Rial חודשי
2,100,000Rial חצי שנתי
3,850,000Rial שנתי

15 گیگابایت
15 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
450,000Rial חודשי
1,350,000Rial רבעוני
2,700,000Rial חצי שנתי
4,500,000Rial שנתי

20 گیگابایت
20 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
500,000Rial חודשי
1,450,000Rial רבעוני
2,800,000Rial חצי שנתי
5,500,000Rial שנתי
10,000,000Rial דו- שנתי

50 گیگابایت (19 זמינים)
50 گیگابایت فضای حرفه ای
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
700,000Rial חודשי
2,000,000Rial רבעוני
4,000,000Rial חצי שנתי

100 گیگابایت (17 זמינים)
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
رم کل سرور : 64 گیگ
سی پی یو : core i7 با 8 هسته و قدرت پردازش 4 گیگاهرتزی
900,000Rial חודשי
2,500,000Rial רבעוני
5,000,000Rial חצי שנתי