یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


هاست اقتصادی قدرتمند 200 مگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 200 مگابایت
پهنای باند 2 گیگ
160,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 500 مگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 500 مگابایت
پهنای باند 5 گیگ
210,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 1 گیگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 1 گیگابایت
پهنای باند 10 گیگ
260,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 2 گیگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 2 گیگابایت
پهنای باند 20 گیگ
390,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 3 گیگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 3 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگ
590,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 5 گیگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگ
900,000Rial سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 7 گیگابایت
هاست اقتصادی قدرتمند 7 گیگابایت
پهنای باند 70 گیگ

در صورت نیاز به فضای بیشتر تماس بگیرید
1,200,000Rial سالانه