هاست اقتصادی ایران

هاست اقتصادی قدرتمند 200 مگابایت


 
160,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 200 مگابایت
پهنای باند 2 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 500 مگابایت


 
210,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 500 مگابایت
پهنای باند 5 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 1 گیگابایت


 
260,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 1 گیگابایت
پهنای باند 10 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 2 گیگابایت


 
390,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 2 گیگابایت
پهنای باند 20 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 3 گیگابایت


 
590,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 3 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 5 گیگابایت


 
900,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگ


هاست اقتصادی قدرتمند 7 گیگابایت


 
1,200,000Rial
سالانه

هاست اقتصادی قدرتمند 7 گیگابایت
پهنای باند 70 گیگ
در صورت نیاز به فضای بیشتر تماس بگیرید