سرورهای مجازی قدرتمند ایران

سرور مجازی ایران پلن 1


 
500,000Rial
ماهانه

ترافیک نیم بها


   Dual xeon(R) CPU E5-2670 CPU

   5 عدد تعداد هسته CPU

   30 گیگابایت هارد دیسک

   1 گیگابایت RAM

   نامحدود پهنای باند

سرور مجازی ایران پلن 2


 
590,000Rial
ماهانه

ترافیک نیم بها


   Dual xeon(R) CPU E5-2670 CPU

   5 عدد تعداد هسته CPU

   35 گیگابایت هارد دیسک

   2 گیگابایت RAM

   نامحدود پهنای باند

سرور مجازی ایران پلن 3


 
690,000Rial
ماهانه

ترافیک نیم بها


   Dual xeon(R) CPU E5-2670 CPU

   5 عدد تعداد هسته CPU

   40 گیگابایت هارد دیسک

   3 گیگابایت RAM

   نامحدود پهنای باند

سرور مجازی ایران پلن 4


 
750,000Rial
ماهانه

ترافیک نیم بها


   Dual xeon(R) CPU E5-2670 CPU

   6 عدد تعداد هسته CPU

   60 گیگابایت هارد دیسک

   4 گیگابایت RAM

   نامحدود پهنای باند

سرور مجازی ایران پلن 5


 
890,000Rial
ماهانه

ترافیک نیم بها


   Dual xeon(R) CPU E5-2670 CPU

   7 عدد تعداد هسته CPU

   100 گیگابایت هارد دیسک

   6 گیگابایت RAM

   نامحدود پهنای باند